Ladies innoveren
Eén van de speerpunten van onze ambitie is innovatie. De dames zien veranderingen als een kans om zelf te vernieuwen en om samen te werken met innovatieve bedrijven. Onze bewonersnavigator is een mooi voorbeeld van ons innovatief vermogen en is gebaseerd op de bewezen resultaten van onze manier van werken.

De bewonersnavigator doorloopt voor ieder project vier stappen: informatie, draagvlak, daadkracht en feedback. Bewonerscommunicatie betekent dat we denken vanuit de bewoners. In stap 1, informatie, brengen we gezamenlijk de projecteisen, de behoeften en wensen van de bewoners in kaart en we maken daar een vertaalslag van. In stap 2, draagvlak, maakt een draagvlakmeting duidelijk wat er in een buurt precies speelt. Hoe staat het bijvoorbeeld met het vertrouwen? Stap 3, daadkracht, concentreert zich op de te behalen concrete resultaten van het project. Zo vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. Wat zijn bijvoorbeeld verbeterpunten om door te voeren? Stap 4, feedback, zorgt voor terugkoppeling via intensief contact met bewonersgroepen. Luisteren en sparren. Scherpe analyse geeft diepte. Onze bewonersnavigator voorkomt frustratie, vertraging en overlast en staat garant voor een gedragen aanpak die leidt tot succes.