Ladies@work uitvoer

Tijdens de uitvoerende fase van een project heeft u vooral te maken met onze trajectbegeleidster(s) Zij zijn actief op ‘de werkvloer’ en geven praktische invulling aan acties in het plan van aanpak.

Voorbeelden werkzaamheden
Onze werkzaamheden in het uitvoeringstraject zijn afhankelijk van de doelstellingen en het soort project. Voorbeelden van taken zijn:

  • initiëren en onderhouden van het contact met de bewoners (één op één en tijdens bijeenkomsten) ;
  • vragen van bewoners beantwoorden en problemen oplossen;
  • op voorhand oog hebben voor kwetsbare bewoners die extra aandacht of hulp nodig hebben;
  • contact onderhouden met alle bij de uitvoering betrokken partijen;
  • planning bewaken en zorgen voor een goede verslaglegging.

Checklist
Wanneer u Ladies@Work alleen voor de uitvoering van een project inschakelt (dus niet voor advies of ontwikkeling) willen we eerst inzicht krijgen in de projectdoelen, de huidige stand van zaken en de planning van het project. Onze trajectmanager vult daartoe samen met u een checklist in. Daarmee krijgen we een goed beeld van wat ons te doen staat.